Používáme pouze technické cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu.


Při procházkách, pokud je to možné, se vyhněte nasoleným chodníkům. Po vycházce opláchněte případnou sůl z tlapek studenou vodou a namažte je krémem na tlapky.

Dnes je 29. listopadu 2023.
Bačinská jezera - opomíjený skvost jižní Dalmácie

Bačinská jezera jsou v porovnání s ostatními výletními cíli minimálně navštěvovaným a neprávem opomíjeným klenotem jižní Dalmácie. Leží při jadranské magistrále cca 8 km na jih od Gradacu, směr Dubrovník. Viděl je z oken automobilu nebo autobusu každý, kdo jel na výlet ze Splitské či Makarské riviéry na jih do Dubrovníku. Dříve zde zastavil málokdo. Do širšího povědomí se jezera dostala po výstavbě poměrně solidního odpočívadla, ze kterého se naskýtá jeden z nejkrásnějších výhledů na soustavu zdejších sladkovodních jezer v údolí. Modrozelená hladina a svěží zeleň kolem nich dává tušit, že se zde ukrývá něco naprosto jedinečného.

Mimořádně cenná soustava krasových jezer vznikla ve vápencové krajině, na místě původních závrtů. O plochu vodní hladiny 138 ha se dělí celkem šest jezer. Největší a jediné samostatné se jmenuje Vocus. Ostatních pět jezer bylo v letech 1911 až 1912 propojeno umělými kanály s mořem. Nejhlubším jezerem je Trniševo s hloubkou 34 metrů. Oproti tomu hloubka jezera Vitanje se pohybuje okolo jednoho metru. Projevuje se zde geologický jev zvaný kryptodeprese, to znamená, že dno jezer je níže a jejich hladina výše než hladina mořská.

Hladina jezer kolísá během roku v rozmezí dvou metrů, nejvíce vody mají v jarních měsících, kdy je do nich přiváděna voda s hor tunelem. V té době odtéká přebytečná voda zmiňovanou sítí kanálů a druhým tunelem do moře. Jarní voda z hor není jediným zdrojem vody jezerní soustavy, vyvěrají do ní i poměrně silné prameny sladké vody. Umělá síť kanálů je také zodpovědná za průnik mořské vody do jednotlivých jezer. Mořská voda se drží u dna, a sladká voda nad ní, takto smíchané vodě se říká brakická.

Jezera mají nenahraditelnou přírodovědeckou hodnotu, žije zde 24 druhů ryb, z nich šest je endemických. Přesto se je nedaří chránit tak, jak by bylo třeba. Změny vodního režimu, nadměrný rybolov, nešetrná zemědělská výroba, výstavba v okolí i nevhodně provedená rekonstrukce silnice, to vše vedlo k narušení křehkého ekosystému jižní části jezer, ležících blíž k moři i k pravděpodobnému vyhynutí vzácné ryby Mauremys rivulata, kterou za posledních dvacet let nikdo nespatřil. Severní části jezer jsou naštěstí dosud v dobrém stavu. To umožnuje vydatné prameny sladké vody v okolí mělkého jezera používat jako zdroje, pitné vody pro město Ploče. Jezera jsou též významnou ornitologickou lokalitou.

Jadranská magistrála vás dovede do údolí, do vesničky Bačina. Strategický, relativně úzký vstup od moře do vnitrozemí v minulosti střežilo několik malých pevnůstek různého stáří, jež se dochovaly do dnešních dnů. Vesnička je pro návštěvníka se psem zajímavá svou polohou, k moři i jezerům je blízko. Koupání ve sladkých jezerech nebo procházky kolem nich spolu se čtyřnohým kamarádem, střídané pobytem na mořské pláži, jsou příjemné.

Zajímavé pro vás a vaše psiště může být i absolvování projížďky, které pořádají místní starousedlíci po zdejších jezerech, slouží jim k tomu staré dřevěné široké loďky, které dříve sloužily k dobývání a převozu písku ze dna řeky Neretvy. Jsou typické pro tuto oblast. Málem zapomenuté, našli své nové uplatnění při službě turistům. Exkurze obyčejně trvají dvě a půl hodiny a jsou spojeny s koupáním na některé z jezerních pláží a občerstvením. Tím se rozumí ochutnávka domácích vín, případně destilátů rakie, travarice, nebo orechovice. Jsou dobré, ale na lodičce v horku a na sluníčku to není nejlepší nápad, zvláště když si lodivod také přihne. Bezpečnější je si lahev koupit a ochutnat třeba večer v klidu, když už víte, že nikam nepojedete. Cena za projížďku lodičkou při mé poslední návštěvě začínala na 50 kunách. Domluvit si můžete i rybí, případně steakový piknik, který oceníte nejenom vy ale i vaše psiště, pokud se s ním dělíte o vše stejně jako já. Pak ovšem pro něj požadujte grilované maso nekořeněné, protože koření naším čtyřnohým mazlíkům nedělá dobře.Booking.com