Používáme pouze technické cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu.


Při procházkách, pokud je to možné, se vyhněte nasoleným chodníkům. Po vycházce opláchněte případnou sůl z tlapek studenou vodou a namažte je krémem na tlapky.

Dnes je 29. listopadu 2023.

Hortobágy – nekonečná maďarská step

20.5.2018

Jedním z nejzajímavějších a nejatraktivnějších národních parků Maďarska je národní park Hortobágy. Součást krajiny východního Maďarska, které je Evropě známé pod názvem pusta. Kraj věčného vánku, vahadlových studní, nedozírných stepí a pastvin, ale i svět mokřadů a vodních ploch, které jsou původním nebo dočasným domovem až 330 druhů ptáků.

Národní park Hortobágy je tím pravým místem pro vnímavého návštěvníka, kterého potěší stovky nenápadných vzácných rostlin a živočichů zdejší stepy, dravci kroužící nad hlavou, nedozírné pláně, úžasný pocit volnosti a relativně málo návštěvníků. Žije zde raroch velký, poštolka rudonohá, orel královský, křepelka polní, drop velký, sysel obecný a celá dlouhá řada vzácných či ohrožených živočichů, v době migrace tu odpočívá kromě jiných stěhovavých ptáků pár dní i jeřáb popelavý.

Cílem národního parku je chránit nejenom unikátní a vzácnou středoevropskou step, ale i původní hospodářská plemena domácích zvířat zde žijících, na ně navazující dovednosti, řemesla, tradice a zvyky a udržovat je pro budoucí pokolení. V této řídce osídlené krajině mají svůj domov početná stáda původního dlouhorohého maďarského skotu, buvolů, ovcí, koz, prasátek mangalica a ušlechtilých koní, volně se pohybujících v krajině.Ve vsi Hordobágy, poblíž dlouhého klenutého mostu, symbolu národního parku, naleznete infocentrum a muzeum pusty, kde se dovíte vše o tom, jak se v minulosti žilo v tomto kraji. Od zdejšího slavného hřebčína, který naleznete na okraji vesnice, se pro turisty pořádají exkurze s odborným výkladem ve vozech tažených koňmi, po zdejší stepi, mezi volně se pasoucími stády skotu a koní. Své jezdecké umění v rámci této vyjížďky návštěvníkům předvádí čikoši. Čikoš (maď. csikós)je původní označení pastevce koní. Čikoši byli proslulí jako rychlí jezdci, kteří se na svých polodivokých koních proháněli pustou a hlídali rozsáhlá stáda koní. Dodnes můžete vidět místní pastevce v tradičních, z větší části do modra laděných krojích. Se zatajeným dechem budete sledovat jejich jezdecké vystoupení.

Exkurze výše uvedenými vozy mají pro běžného návštěvníka své kouzlo, pro návštěvníka se psem spíš více záporů. Svého psa sice můžete vzít sebou na vůz, ale jen když to ostatním ve voze nebude vadit. Osobně si myslím, že cesta na povozu plném cizích lidí, jedoucí po vyježděných prašných cestách, není pro psa příjemná. Z vlastní zkušenosti vím, že pro návštěvníka se psem je výhodnější vydat se do rozlehlých stepí s najatým terénním autem a průvodcem. Ten vás i vaše psiště provede pro nás zvláštní a působivou krajinou.

S průvodcem zcela jistě mnohem snadněji nahlédnete do světa stepních přesypů, pastvin i mokřadů, potěší vás množství nenápadných vzácných rostlin, i živočichů. Potkáte dropa velkého, které byste ve velké skupině se vší pravděpodobností nikdy neviděli. Na nedozírných pláních se vás zmocní úžasný pocit volnosti, který umocní množství dravců kroužících nad krajinou. Nezapomenutelná je bezoblačná noc na pustě, díky minimálnímu světelnému znečištění budete překvapeni množstvím hvězd nad vaší hlavou. Váš pohled do roviny bude dělit jen sem tam vahadlová studna pro dobytek a v dálce na obzoru uvidíte pásmo maďarských i slovenských hor.

Návštěvu hřebčína si nenechte ujít. Krása a vlastnosti zdejšího plemene koní Nonius, které tu chovají, překročily svým věhlasem hranice Maďarska. Zajímavým zpestřením návštěvy stájí je zdejší kavárna se skvělou kávou a zákusky, je umístěna přímo v prostorách stájí, oddělená od koní skleněnou stěnou.

Správa národního parku myslela i na ty, kteří si chtějí prohlédnout místní hospodářská zvířata zblízka. Tuto možnost nabízí nedaleko vesnice Hortobágy “ Pusztai Allatpark“. Ve velkých výbězích nebo ohrazených pastvinách žijí hospodářská zvířata, zvlášť vybraná přátelská k lidem, i tak je přece jen zdravá opatrnost na místě. Některá zvířata si můžete i pohladit, případně nakrmit granulemi, které jsou ke koupi u brány parku. Vstup psím kamarádům je do parku povolen, jen musí být na vodítku.

Z několik kilometrů vzdáleného maličkého nádraží Hortobágy Hálastó vyjíždí po úzkokolejné dráze vláčky do bývalých pískoven, dnes ráje vodního ptactva, na jaře tady hnízdí na osmdesát druhů ptáků. Pozorovat je můžete dalekohledem (vlastním) z vyhlídkových věží, ze kterých máte vodní hladinu jako na dlani, aniž byste rušili ptačí obyvatele. Prach a únavu ze zdejších cest můžete spláchnout přímo v kempu Hortobágy v termální vodě místního sirného vrtu, dva skromné bazénky na odpočinek úplně stačí.

Velký akvapark, jeden z největších v zemi, je o pár km dál v poklidném lázeňském městečku Hajdúszoboszló. Ubytování je tu příjemné, řada hotelů má svůj vlastní termální bazén. Jídelní lístky v restauracích jsou i v češtině nebo slovenštině. Nezapomeňte ochutnat bográcsgulyás, kotlíkový maďarský guláš, pokrm místních pastevců, podávaný dodnes ve většině restaurací v celém Maďarsku ve stylovém malém kotlíku. Nenechte se mýlit názvem, nejedná se o guláš, jaký známe my obyvatelé českých zemí, ale o velmi hustou polévku z masa, brambor, paprik a mrkve. Guláš, jaký známe my, Maďaři nazývají perkelt.

Národní park Hordobágy je jedním z míst, kde slaví Maďaři své národní svátky. Nebudete věřit vlastním očím, jak se ještě včera nekonečná liduprázdná travnatá rovina přes noc změní. Snadno se může stát, že o svátcích tu uvíznete v zácpě tisíců aut. Kolem silnice vyrostou stánky a stany se vším, co k téhle zemi patří, Pasteveckými potřebami, výrobky z kůže, suvenýry i skvělými domácími masovými výrobky i pálenkami. Ochutnat můžete výborné pokrmy vařené přímo na místě ve velkých kotlích, i to má své kouzlo a úžasnou atmosféru. Setkání lidí na slavnostech provází řada folklorních vystoupení, tance, zpěvu, výstav skotu i koní, nechybí ukázky jezdeckého umění čikošů. Řada lidí je ustrojena do tradičních krojů, to vše má svůj význam k uctění národních tradic a v Hordobágy v nich mají své nezastupitelné místo.