Používáme pouze technické cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu.


Při procházkách, pokud je to možné, se vyhněte nasoleným chodníkům. Po vycházce opláchněte případnou sůl z tlapek studenou vodou a namažte je krémem na tlapky.

Dnes je 29. listopadu 2023.
Zřícenina Vrškamýk – kdysi významný královský hrad

5.5.2019

Kamýk nad Vltavou vstoupil do širokého povědomí jako městečko, v jehož blízkosti je postavena jedna z přehradních nádrží, mnohými lidmi obdivované, jinými proklínané, vltavské kaskády.

Už málokdo ví, že poblíž dnešního městečka najdeme rozsáhlé zbytky jednoho z nejdůležitějších přemyslovských hradů, který kontroloval jednak královské državy na jih od sídelního města, ale i jedno z ramen tehdy nesmírně důležité obchodní trasy z Bavor do Prahy. Zastávka obchodní stezky, překladiště zboží, říční přístav, lesy plné zvěře, to vše dávalo Kamýku v dané době mimořádnou důležitost. Není proto divu, že nedaleko obchodní centra vznikl postupem času pevný hrad.

Za vlády Václava I. byl založen na nedalekém kopci lovecký hrádek, jež je poprvé zmiňován v roce 1186. Významným královským hradem se Vrškamýk stal až později, za vlády Přemysla Otakara II, kdy byla stavba, na svou dobu reprezentativního sídla, dokončena. Hrad, který se z tehdejšího pohledu nalézal dva dni cesty koňmo od Prahy, se stal správním centrem kraje. Sídlil zde královský úředník i královský lovčí. O důležitosti hradu svědčí i to, že tu panovník vydal několik státních listin.

Sláva zdejšího královského hradu končí s vymřením rodu Přemyslovců. V roce 1306 byl opuštěn, Janem Lucemburským dán do zástavy a Karel IV systém manství převedl pod nově postavený hrad Karlštejn. V roce 1569 je Vrškamýk zmiňován jako pustý. Později sloužil jako zdroj stavebního materiálu a ve stínu majestátního královského hradu Karlštejna zůstal do dnešních dnů takřka zapomenut.

Doba se změnila a vy už nemusíte, chcete-li spatřit hrad, putovat dva dny koňmo, jako ve středověku. Hůř by na tom byl nepochybně váš pes, který by musel těch 70 km pěšky. Tolik času, co měl třeba Karel Hynek Mácha, který navštěvoval různé hrady, jak se říká po svých, nemáme a tak musíme vzít za vděk dopravou jaká je. Pokud nechceme jít jako on pěšky. Na vědomí musíme vzít i skutečnost, že stezka kolem řeky zmizela pod vodami přehradních nádrží a krajina získala zcela novou tvář.

Optimální se pro návštěvníka se psem jeví doprava autem po dálnici D4 a pak po silnici číslo 18, z ní vás cedule dovedou do Kamýku nad Vltavou. Mnoho památek se zde nedochovalo, za zmínku stojí dříve opevněný kostel Narození Panny Marie, poprvé zmiňovaný ve 13. století. Zajímavá je stavba kamýcké přehrady s hydroelektrárnou a plavební komorou, která byla vybudována v letech 1957 až 1962.

Auto nechte zaparkované v obci na parkovišti. Odtud vás zelená turistická značka povede nejprve po chodnících, posléze po štěrkové a pak lesní cestě k oplocené odpočinkové zóně hradu Vrškamýk, která je od obce vzdálená cca dva kilometry. Ta byla vybudovaná z evropských dotací v návaznosti na rozsáhlý archeologický průzkum, který na hradě a v nejbližším okolí probíhal v letech 2007 až 2010.

Odpočinkovou zónou, která působí dojmem udržovaného parku, vás provede naučná stezka, celkem se šesti zastaveními a dá vám nahlédnout do života ve středověku, pro děti je zde připraveno středověké dětské hřiště a pro ty starší vyhlídková věž s modelem původního hradu i s příjemným altánkem.